Zajištění světlíků

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp
Zajištění světlíků pomocí zábradlí systémové VECTACO® je jediné certifikované řešení zajištění světlíků v souladu s platnými předpisy. Níže vám představujeme, proč reagujeme tak kategoricky. Mnoho renomovaných společností nabízí řešení založená na normě ČSN EN 1263 , na rozdíl od toho, co je uvedeno v normě. Při použití zábradlí VECTACO® jsme si jisti, že naše střecha splňuje požadavky příslušných předpisů.

Použití systémových zábradlí k zajištění světlíků

Podle druhu střešního pláště můžeme střešní světlíků zajistit příslušným modelem systémového zábradlí VECTACO®. Při zajišťování střešních světlíků používáme zejména:

  • volně stojící zábradlí VAP. Pro střechy budov a průmyslových hal se sklonem až 15˚. Perfektní řešení, když není možné poškodit střešní plášť. Pokud si chcete přečíst více o volně stojícím zábradlí, klikněte sem.
  • plechové střešní zábradlí VBA. V případě plechových střech průmyslových hal s úhlem sklonu až 10˚. Pokud se chcete dozvědět více o zábradlích namontovaných na plechových střechách, klikněte sem.

Zábradlí VECTACO® je vyrobené z hliníku. Nabízíme rovněž provedení hliníkové anodizované, termo-lakované a přizpůsobené libovolné barvě RAL (na objednávku).

K montáži zábradlí VECTACO® nejsou potřebné žádné zvláštní nástroje ani specialisté. Většina zákazníků provádí montáž sama. To šetří čas a náklady na montáž.

Výhody zajištění světlíků pomocí zábradlí systémové VECTACO®

  • velmi rychlá montáž.
  • jediné certifikované řešení zajištění světlíkův souladu s platnými předpisy
  • žádné náklady na údržbu systému ochrany proti pádu.Jednorázová investice. Odstraňte hrozbu „jednou provždy“.
  • svoboda pohybu na střešebez omezení počtu zaměstnanců
  • úplnou těsnost střechy.U volně stojících zábradlí není nutné střešní desku přesouvat.
  • krátká doba implementace

Právní základ – evropská norma ČSN EN 14122-3

Systémové zábradlí jsou nejúčinnější zajištění světlíků. Jako pasivní systémy zachycení pádu vylučují rozhodnutí zaměstnance chránit se nebo ne. Bezpečnost střechy je tak vždy zaručena bez ohledu na přístup uživatele. Je třeba si uvědomit, že normy ČSN EN 1263 nezohledňují použití záchytných sítí v případě malých otvorů, jako jsou světlíky. Bod 5.1 normy ČSN EN 1263-2 uvádí, že „Při instalaci bezpečnostních sítí typu S by měl být povrch sítě alespoň 35 m2. V případě obdélníkových ok by měla být délka kratší strany alespoň 5,0 m“. Na druhou stranu se norma ČSN EN 1263 zabývá pouze „bezpečnostními sítěmi“ používanými jako dočasná ochrana proti pádům z výšky, zejména při stavbě. Nejedná se o normy, který reguluje trvalé systémy proti pádu. S ohledem na výše uvedené je třeba mít na paměti, že není možné certifikovat zajištění světlíků pomocí zachytné sítě ČSN EN 1263. Je třeba vzít v úvahu, že při pádu z výšky, uvedené v normy umožňuje minimální velikost bezpečnostní sítě absorpci energie, včetně požadované odolnosti proti dynamickému zatížení sítě. V případě nehody může použití malých sítí, které neodpovídají normě ČSN EN 1263, vést k nepříznivému právnímu posouzení.

Konečné závěry

Zajištění světlíků pomocí zábradlí systémové VECTACO® je jediné certifikované řešení zajištění světlíků v souladu s platnými předpisy. Při použití zábradlí systémové VECTACO® jsme si jisti, že naše střecha splňuje požadavky příslušných předpisů. Velmi snadná montáž vám umožňuje ušetřit náklady na montáž vlastními silami. Jako kolektivní ochranné opatření dává zaměstnavateli 100% jistotu, že je zajištěna bezpečnost na střeše.

Pokud si chcete přečíst více o bezpečnostní systémy na střechách pomocí kolektivních ochranných prostředků, doporučujeme vám přečíst si našeho průvodce. Po celou dobu životnosti budovy lze ušetřit spoustu peněz.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY