Mobilní zábradlí na střeŝe

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Mobilní zábradlí na střeŝe VECTACO® je ideálním řešením, pokud není možné ukotvit zábradlí přímo do střešní konstrukce nebo do římsové zídky. Toto řešení umožňuje vyhnout se provádění vrtaných otvorů do střešní krytiny. Systémové volně stojící zábradlí VECTACO® chrání na střechách nebo terasách budov a průmyslových hal s úhlem sklonu do 15˚. Jako kolektivní ochranné opatření se jedná o nejúčinnější ochranu před pádem ze střechy. Úplně vylučuje rozhodnutí zaměstnance pracujícího ve výškách, zda se má chránit či nikoli. Modulární systém zaručuje velmi rychlou montáž.

Použití volně stojící zábradlí

Na střechách přístupných pouze pro technické účely používáme střešní mobilní zábrana VECTACO®. Toto řešení umožňuje vyhnout se provádění vrtaných otvorů do střešní krytiny. Plastové závaží a gumové podložky zajišťují naprostou těsnost střechy.

Největší výhodou našich volně stojících zábradlí je snadný způsob instalace, který vám umožňuje instalovat většinu našich klientů samostatně. Naše technické oddělení radí klientům, jak provést montáž, aby byla zajištěna shoda s normou ČSN EN 14122-3. Plastové závaží (2 ks × 12,5 kg na každý sloupek) je vybavené ergonomickými držadly umožňujícími snadné přemísťování. Takto můžeme zajistit střechy ve velmi krátké době. To šetří čas a náklady na montáž.

Výhody mobilní zábradlí na střeŝe

  • zaměstnavatel má 100% jistotu, že bezpečnost na střeše je vždy zajištěna, bez ohledu na přístup pracovníka. Systém pasivní bezpečnosti (OOP).
  • žádné náklady na údržbu systému ochrany proti pádu. Na rozdíl od tradičních lanových systémů EN 795 jsou prenosné strešné zábradlie jednorázovou investicí, která nevyžaduje roční kontrolu ani školení uživatelů střech.
  • společnosti provozující zařízení nebo provádějící práce na střeše, stejně jako zaměstnanci na střeše, nepotřebují další kvalifikaci pro práci ve výškách. Volně stojící zábradlí VECTACO® jsou konstrukčním prvkem stavebního objektu.
  • gumové podložky zajišťují naprostou těsnost střechy. Toto řešení umožňuje vyhnout se provádění vrtaných otvorů do střešní krytiny.
  • krátká doba implementace. Velmi rychlá montáž.

Prenosné strešné zábradlie z hliníku

Díky hliníkovému zábradlí VECTACO® se vyhýbáme jakýmkoli nákladům na údržbu, které vzniknou při použití ocelového zábradlí. Nabízíme rovněž provedení hliníkové anodizované, termo-lakované a přizpůsobené libovolné barvě RAL (na objednávku).

Termo-lakování (práškové lakování) je proces, který zajišťuje adekvátní ochranu lakování hliníkových zábradlí. Toto doporučuje výrobce, pokud je zábradlí instalováno ve vysoce korozivním prostředí, vystaveno chemikáliím, znečištěným místům nebo blízko moře.

Podle potřeby můžeme nainstalovat standardní přímý nebo ohnutý sloup. Ohnuté zábradlí na střechu je ideálním řešením v případě, že je nutné, aby zábradlí nebylo příliš vidět z vnější strany. Úhel sklonu 25 stupňů k fasádě způsobuje, že zábradlí není příliš nebo dokonce vůbec není vidět zespoda budovy.

Skládací zábradlí se používá hlavně v případech, kdy je třeba namontovat řešení zajišťující ochranu před pádem z výšky během prací na střeše, avšak z estetického hlediska není žádoucí, aby zábradlí na střeše budovy bylo vidět. V této situaci je skládací zábradlí ideálním řešením umožňujícím rychlé sestavení na dobu práce a jeho opětovné složení po ukončení práce na střeše.

Právní základ – evropská norma ČSN EN 14122-3

Směrnice 89/391 / EHS, která stanoví zásady preventivních opatření, upřednostňuje kolektivní ochranná opatření (OOP) před prostředky individuální ochrany (PIO). Předpisy jasně stanoví, že lanové systémy a kotevní body ČSN EN 795 by se měly používat pouze v případě, že není možné použít kolektivní ochranná opatření, jako jsou mobilní zábradlí na střeŝe.

Prenosné strešné zábradlie jsou nejúčinnější ochranou proti pádu ze střechy. Jako pasivní systémy zachycení pádu vylučují rozhodnutí zaměstnance chránit se nebo ne. Bezpečnost střechy je tak vždy zaručena bez ohledu na přístup uživatele. Z právního hlediska může použití lanových systémů a kotevních bodů ČSN EN 795 v mnoha případech dokonce představovat zneužití předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti.

Mobilní zábradlí na střeŝe VECTACO® bylo navrženo v souladu s níže uvedenými bezpečnostními normami: ČSN EN ISO 14122-3 z prosince 2007 týkající se bezpečnosti strojních zařízení – trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – část 3: schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí a francouzská norma NF E 85-015 z dubna 2008 týkající se součástí průmyslových zařízení – trvalé prostředky přístupu. Volně stojící zábradlí VECTACO® vyhovělo požadavkům statických a dynamických zkoušek předepsaných normami PN-EN ISO 14122-3 a NF E 85-015. Mělo by se pamatovat na to, že pokud střecha nemá římsovou zídku, nebo pokud je zídková římsa nižší než 100 mm je, evropská norma PN EN 14122-3 povinna používat okopového plechu (soklík).

Konečné závěry

Mobilní zábradlí na střeŝe představují rychlý způsob ochrany před pádem z výšky. Velmi snadná montáž vám umožní ušetřit náklady na montáž tím, že to provedete sami. Jako kolektivní ochranné opatření poskytuje zaměstnavateli 100% jistotu, že je zajištěna bezpečnost na střeše. Umožňuje vám ušetřit na nákladech spojených s provozem budovy, které jsou vytvářeny pomocí lanových systémů ČSN EN 795. Je to ideální řešení, když nechceme přemisťovat střešní plášť.

Díky široké nabídce systémových zábradlí VECTACO®, můžeme našim klientům nabídnout tu nejlepší variantu v závislosti na specifikách projektu. Kontaktujte nás, a my Vám zašleme nabídku na míru dle potřeb projektu.

Pokud se chcete dozvědět více o zajištění střechy střešním zábradlím, přečtěte si našeho průvodce k tomuto tématu.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

PŘĺSTUPNÉ STŘEŠNĺ ZÁBRADLĺ