Popruhové kotvící body EN 795

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Popruhové kotvící body ČSN EN 795 je PATENTOVANÉ kotvící zařízení navržené a vyrobené za účelem vytvoření bodu na stavbě umožňujícího uchycení bezpečnostního postroje na většině pracovišť, kde existuje riziko pádu a kde nebyla dosud splněna tato potřeba. Je to ideální řešení pro zajištění lidí pracujících ve výškách především: na terasách, v místech předávání materiálů na stavbě, u otvorů pro výtahy, atd.

Jak funguje popruhový kotvící body ČSN EN 795?

Popruhové kotvící body EN 795 je upevněna uprostřed železobetonové konstrukce. Popruhové kotvící má smyčku, která se se upevňuje ke konstrukci budovy před zalitím betonem. Součástí zařízení je ocelová spona pro upevnění zvolené individuální jisticí pomůcky. Po pominutí rizika pádu stačí pouze přeříznout popruh pro odstranění zařízení. Je to kotvící zařízení určené pro použití pouze jednou osobou současně.

Popruhové kotvící lze také použít k zajištění osob pracujících na střechách, mostech nebo viaduktech.

popruhove-kotvici-body

Výhody popruhový kotvící body ČSN EN 795

  • velmi ekonomické řešení pro provádění prací ve výškách vyžadujících malý posun
  • spolehlivost a multifunkčnost
  • popruhové kotvící body je vždy umístěn během stavby, kde hrozí pád z výšky
  • různé modely v závislosti na výšce stropu
  • zařízení je možné používat po dobu 2 let od jeho namontování
  • možnost vytvoření vodorovného systému jištění

Právní základ – norma ČSN EN 795

Popruhové kotvící body byly testovány a kladně certifikovány v souladu s evropskou normou ČSN EN 795: 1996 jako třída A1 – Ochrana proti pádu z výšky – Kotevní zařízení – Požadavky a zkoušky. Jedná se o zařízení známá také jako konstrukční kotevní body, protože jsou trvale připojena ke konstrukci. Popruhové kotvící body lze použít se zařízením pro zachycení pádu podle normy EN 360.

Konečné závěry

Popruhové kotvící body ČSN EN 795 je ideálním řešením pro zajištění lidí pracujících ve výškách. Popruhové kotvící je konstrukční kotevní bod certifikovaný podle PN EN 795. Je to velmi ekonomické řešení. Jakmile riziko pádu skončí, odstraňte zařízení pouze páskou. Určeno k použití pouze jednou osobou najednou.

Pokud se chcete dozvědět více o záchytných systémech certifikovaných podle ČSN EN 795, přečtěte si prosím našeho průvodce.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY