Vertikální systém jištění

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp
Vertikální systém jištění VERTILIGNE® je navržen tak, aby chránil lidi pohybující se na žebřících, stožárech nebo komínech. Odvětví jako telekomunikace, větrné a jaderné elektrárny, průmysl, atd. mají často vysoké žebříčky, včetně rizika pádu z výšky uživatele. Záchytný systém na žebřík VERTILIGNE® byl certifikován nezávislým notifikovaným orgánem APAVE v souladu s požadavky PN EN 353-1: 2014.

Jak funguje vertikální systém jištění instalovaný na žebřících?

Princip činnosti vertikálního systému jištění VERTILIGNE® spočívá v tom, že zachycovač pádu se volně posunuje za pracovníkem nahoru a dolů po napnutém ocelovém laně o průměru 8 mm (zajišťovací vedení systému). V případě pádu uživatele se samozachycovací mechanismus CMBV okamžitě zasekne do lana a zastaví pád. Tím se vytvoří dokonalé zabezpečení proti pádu z výšky. Vertikální systém jištění VERTILIGNE® zajišťuje bezpečný svislý pohyb uživatelů.

Součástí záchytný systém na žebřík VERTILIGNE® jsou:

  • speciální úchyty přizpůsobené k montáži na příčky žebříku
  • samozachycovací posuvné zařízení (mechanismus) CMBV zajišťující volný pohyb po lince a blokující pád uživatele. Integrovaný tlumič energie snižuje námahu v případě pádu. Mechanický kódovací systém zabraňuje nesprávnému použití vozíku.
  • lano vyrobeno z nerezové oceli AISI 316 – 8mm (7×7) – pevnost> 40 Kn. Korozivzdorný.
  • spodní montážní bod systému EVB3 je vybaven indikátorem tahu 50 kg, který umožňuje průběžně kontrolovat vhodné napnutí ocelového lana
  • výsuvný koncový bod PHR umožňuje bezpečný sestup ze žebříku na střechu

Výhody vertikální systém jištění VERTILIGNE®

  • velmi snadné použití
  • všechny prvky systému jsou vyrobeny z nerezové oceli
  • systém zajišťuje bezpečný přístup na střechu díky možnosti instalace prodlouženého koncového bodu
  • madla vhodná pro všechny typy žebříků
  • ybaven indikátorem napětí umístěným ve spodní části žebříku, který umožňuje průběžně kontrolovat napětí ocelového lana

Právní základ – norma ČSN EN 353-1: 2014

Vertikální systém jištění VERTILIGNE® s vozíkem CMBV je navržen v souladu s evropskou normou CŠN EN 353-1: 2014 + A1: 2017 týkající se osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky – zařízení pro zachycení pádu s vodítkem – část 1 : zařízení pro zachycení pádu s pevným vedením. Kočárek CMBV odpovídá ustanovením směrnice Evropské unie 89/686/EEC.

Oba přístroje úspěšně prošly statickými a dynamickými testy požadovanými výše zmíněnými. norma. Certifikát shody byl vydán nezávislým notifikovaným orgánem APAVE Sudeurope S.A.S (č. 0082/0588/160/11/20/0728).

Konečné závěry

Vertikální systém jištění VERTILIGNE® slouží k zabránění pádu osoby pohybující se na vertikálních žebřících. Vozík CMBV (Self-Locking Mechanism) klouže po laně nahoru a dolů při běžném pohybu uživatele. V případě pádu se jezdec zablokuje na laně a zabrání jeho pádu. Vertikální systém jištění VERTILIGNE® bylo certifikováno nezávislou notifikovanou osobou APAVE v souladu s požadavky CŠN EN 353-1: 2014 + A1: 2017.

Pokud se chcete dozvědět více o záchytných systémech certifikovaných podle ČSN EN 795, přečtěte si prosím našeho průvodce.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY