Pionowy system asekuracji

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Pionowy system asekuracji VERTILIGNE® służy do zabezpieczenia osób poruszających się po drabinach, masztach lub kominach. W sektorach takich jak telekomunikacja, elektrownie wiatrowe oraz jądrowe, występują często wysokie drabiny a w tym, ryzyko upadku z wysokości użytkowników. Zabezpieczenie drabin VERTILIGNE® zostało certyfikowane przez niezależną jednostkę notyfikowaną APAVE zgodnie z wymaganiami normy PN EN 353-1:2014.

Jak działa pionowy system asekuracji instalowany na drabinach

Zasada działania pionowego systemu asekuracji VERTILIGNE® oparta jest na tym, że urządzenie samozaciskowe (suwak) swobodnie przesuwa się za pracownikiem w górę i dół po napiętej linie stalowej (prowadnica systemu). W razie upadku użytkownika, mechanizm samozaciskowy CMBV natychmiast zaciska się na linie powstrzymując spadanie. Stworzy się w ten sposób doskonałe zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Zabezpieczenie drabin przy pomocy VERTILIGNE® zapewnia bezpieczne poruszanie się w pionie użytkowników.

W skład pionowego systemu asekuracyjnego wchodzi:

  • specjalne uchwyty przystosowane do mocowania w szczeblach drabiny
  • wózek CMBV (mechanizm samozaciskowy) zapewniający swobodne przemieszczanie się wzdłuż linii oraz blokujący upadek użytkownika. Zintegrowany absorber energii ogranicza wysiłek w razie upadku. System kodowania mechanicznego zapobiega niewłaściwym zastosowaniom wózka.
  • lina prowadząca ze stali nierdzewnej AISI 316 – 8mm (7×7) – wytrzymałość > 40 Kn. Odporna na korozję.
  • dolny punkt mocowania systemu EVB3 wyposażony we wskaźnik napięcia 50 kg, który pozwala kontrolować na bieżąco odpowiednie naprężenie liny stalowej
  • wydłużany punkt końcowy PHR pozwala bezpiecznie zejść z drabiny na dach

Zalety stosowania zabezpieczenia drabin VERTILIGNE®

  • bardzo łatwe w obsłudze
  • wszystkie elementy w składzie systemu wykonane ze stali nierdzewnej
  • system zapewnia bezpieczne wejście na dach, dzięki możliwości montażu wydłużanego punktu końcowego
  • uchwyty dopasowane do każdego rodzaju drabin
  • wyposażone we wskaźnik napięcia umieszczony w dolnej części drabiny, który pozwala kontrolować na bieżąco odpowiednie naprężenie liny stalowej

Podstawa prawna – norma PN EN 353-1:2014

Pionowy system asekuracji VERTILIGNE® wraz z wózkiem CMBV zostały zaprojektowany zgodnie z normą europejską PN EN 353-1: 2014+A1: 2017 dotyczącą środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – urządzenia samozaciskowe z prowadnicą – część 1: urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą. Wózek CMBV jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy Unii Europejskiej 89/686/EEC.

Oba urządzenia pozytywnie przeszły testy statyczne oraz dynamiczne wymagane przez ww. normę. Certyfikat zgodności wystawiony został przez niezależną jednostkę notyfikowaną APAVE Sudeurope S.A.S (n° 0082/0588/160/11/20/0728).

Końcowe wnioski

Pionowy system asekuracji VERTILIGNE® służy do zabezpieczenia przed upadkiem osoby poruszającej się po pionowych drabinach. Wózek CMBV (mechanizm samozaciskowy) przesuwa się po linie w górę i w dół podczas normalnego przemieszczania się użytkownika. W razie jego spadania suwak się blokuje na linie, powstrzymując spadanie. Urządzenie VERTILIGNE® zostało certyfikowane przez nienależną jednostkę notyfikowaną APAVE zgodnie z wymaganiami normy PN EN 353-1: 2014+A1:2017.

Jeżeli chcą Państwo poczytać więcej o punktach kotwiczących certyfikowanych zgodnie z normą PN EN 795 , proszę przeczytać nasz przewodnik.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

SYSTEMY POWIĄZANE