Zabezpieczenie klap dymowych

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Zabezpieczenie klap dymowych za pomocą stalowych krat ALTIGRID to drugie możliwe rozwiązanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mimo tego, iż wiele reputowanych firm oferują rozwiązania oparte na normie PN EN 1263, należy pamiętać, iż jest to niemożliwe. Poniżej przedstawiamy Państwu dlaczego tak kategorycznie wypowiadamy się w ten sposób. Przy zabezpieczeniu klap za pomocą stalowych krat ALTIGRID dymowych mamy pewność iż nasz dach spełnia wymagania obowiązujących przepisów.

Zastosowanie balustrad systemowych do zabezpieczenia klap dymowych

Większość naświetli oraz klap dymowych zlokalizowanych na dachach budynków wykonywanych są z poliwęglanu lub innych tworzyw sztucznych. Niestety są to materiały, które nie mają wystarczającej wytrzymałości aby zapobiegać upadku z wysokości w razie przypadkowego nadepnięcia klapy dymowej. Wobec powyższego, powstaje obowiązek zabezpieczenia klap dymowych montowanych na dachu obiektu. Zaśnieżony dach lub chwila nieuwagi może spowodować bardzo poważny a nawet śmiertelny wypadek dla osób wykonujących prace na dachu.

Kratka ALTIGRID została specjalnie zaprojektowana w celu zabezpieczenia klap dymowych oraz naświetli umieszczonych na dachach budynków oraz hal przemysłowych. Wykonana jest ona ze stali galwanizowanej o grubości 4mm. Kratka posiada oczka o wymiarach 90x90mm które gwarantują wysoką przepuszczalność światła oraz dymu zgodnie z przepisami.

Jest to rozwiązanie modułowe pozwalające na połączeniu kilku krat w celu potrzeby zabezpieczenia klap dymowych dłuższych niż 2 metry. Maksymalna szerokość klap dymowych które można zabezpieczyć za pomocą kratki ALTIGRID to 2m. W przypadku konieczności zabezpieczenia klap dymowych lub świetlików o szerokości powyżej 2 metrów należy zastosować balustrady systemowe VECTACO®.

Bardzo łatwy i szybki montaż zapewnia zestaw mocowań wykonanych również ze stali galwanizowanej. Krata ALTIGRID jest zamocowana do ramy stalowej klapy dymowej za pomocą śrub samogwintujących Ø 5,5 x 25mm, które zapewniają szczelność klapy dymowej.  

Brak możliwości certyfikowania siatki asekuracyjnej typu S do zabezpieczenia klap dachowych

Należy pamiętać, iż certyfikowanie małych siatek do zabezpieczenia świetlików oraz klap dachowych jest na tle normy PN EN 1263 niemożliwe. Punkt 5.1 normy PN EN 1263-2 mówi o tym, iż „W przypadku instalowania siatek bezpieczeństwa w układzie S powierzchnia siatki powinna wynosić co najmniej 35 m2. W przypadku siatek prostokątnych długość krótszego boku powinna wynosić co najmniej 5,0 m”. Z drugiej strony, norma EN 1263 dotyczy jedynie „siatek bezpieczeństwa” stosowanych jako tymczasowe zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości głównie podczas budowy. Nie jest to norma która reguluje systemy przeciw upadkowy stosowany na stałe.

Wobec powyższego, należy pamiętać iż nie ma możliwości certyfikowania zabezpieczenia świetlików jak i klap dachowych za pomocą siatki asekuracyjnej PN EN 1263. Należy brać pod uwagę, iż podczas upadku z wysokości, podany w ww. normie minimalny wymiar siatki zabezpieczającej umożliwia pochłonięcie energii i w tym wymaganej wytrzymałości na obciążenie dynamiczne siatki.

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, stosowanie małych siatek nie zgodnych z normą PN EN 1263 może wpływać na niekorzystną ocenę prawną.

Zabezpieczenie klap dymowych – zakres prawny oraz certyfikowanie

Kratka ALTIGRID została zaprojektowana oraz przebadana zgodnie z zaleceniami MR72 od Rhône Alpes Caisse Regionale d’Assurance Maladie (CRAM) oraz protokół badawcze GIF (marzec 1997). Zgodnie z ww. normami jest wykonana dynamiczna próba upadku 50 kg (NF P08-301) z wysokości 2,45 metrów. Jest to równowarte 1200 J (energia kinetyczna). Jeżeli chodzi o obciążenie statyczne, urządzenie powinno wytrzymać 300 DaN przez jedną minutę.

Próba wytrzymałości systemu asekuracyjnego na 1200 J jest powszechnie znana we wszystkich krajach europejskich. Jest to prawidłowy sposób na certyfikowanie krat stosowanych przy zabezpieczenie klap dymowych. Kraty powinny wytrzymać wymagane obciążenia bez rozerwania.

Końcowe wnioski

Zabezpieczenie klap dymowych za pomocą stalowych krat ALTIGRID to drugie możliwe rozwiązanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do rozwiązań opartych na normie PN EN 1263. Ww. norma dotyczy jedynie „siatek bezpieczeństwa” stosowanych jako tymczasowe zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości głównie podczas budowy. Nie jest to norma która reguluje systemy przeciw upadkowe stosowane na stałe.

Jeżeli chcą Państwo przeczytać więcej o zabezpieczeniu dachu za pomocą środków ochrony zbiorowej, zalecamy przeczytać nasz przewodnik. Można oszczędzić bardzo dużo pieniędzy podczas całego okresu eksploatacji obiektu budowlanego.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

SYSTEMY POWIĄZANE