Siatki asekuracyjne

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Od kilku lat siatki asekuracyjne są powszechnie stosowane w budownictwie. Jest to jeden z sektorów szczególnie niebezpiecznych biorąc pod uwagę liczbę wypadków śmiertelnych. Podczas prowadzenia robót budowlanych często dochodzi do sytuacji gdzie występują poważne zagrożenia dla życia osób pracujących na wysokości.
Dobór odpowiedniego rodzaju siatek bezpieczeństwa zależy od występującego zagrożenia oraz możliwości zakotwienia ich do konstrukcji.

W niniejszym przewodniku przedstawimy bardzo szczegółową analizę odnośnie siatki zabezpieczającej prace na wysokości:

 • Siatki bezpieczeństwa jako środek ochrony zbiorowej (ŚOZ)
 • Zalety stosowania siatki asekuracyjnej
 • Norma europejska PN EN 1263 – rodzaje siatek bezpieczeństwa
  • siatki bezpieczeństwa typu S
  • siatki zabezpieczające typu T
  • siatki ochronne typu V
  • siatki zabezpieczające typu U
 • Siatki zabezpieczające poza zakresem normy
  • RAND PLUS – zabezpieczenie montaż hali
  • RAND MATERIALS – zabezpieczenie przed spadkiem przedmiotów
  • zabezpieczenie prac zbrojeniowych

Siatki asekuracyjne jako środek ochrony zbiorowej (ŚOZ)

Siatki asekuracyjne stanowią najbardziej skuteczne rozwiązanie do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Jako pasywny system asekuracji, siatki bezpieczeństwa pozwalają chronić otwarte krawędzie budynków bez konieczności interwencji robotników. Jest to bardzo istotny wątek ponieważ wyklucza decyzję pracownika co do zabezpieczenia się lub nie.  Bezpieczeństwo na budowie jest w ten sposób zawsze zagwarantowane niezależnie od podejścia pracownika.

Dyrektywa 89/391/EWG, która określa zasady działania prewencyjnego, nadaje priorytet ŚOZ przed środkami ochrony indywidualnej (ŚOI). W tym kierunku, Dyrektywa 92/57/EWG wskazuje pośród innych systemów, stosowanie siatek asekuracyjnych PN EN 1263 jako systemu zabezpieczenia przed głębokim spadkiem.

Zalety stosowania siatki bezpieczeństwa (ŚOZ)

Stosowanie siatek asekuracyjnych ma wiele zalet w porównaniu z użyciem środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Przede wszystkim:

 • zwiększa mobilność osób pracujących na wysokości. To bezpośrednio wpływa na wzrost wydajności pracy na budowie.
 • podwyższa poziom bezpieczeństwo na budowie. Bezpieczna praca na wysokości jest zapewniona niezależnie od podejścia pracownika. Wchodząc do strefy niebezpieczeństwa, pracownik nic nie musi zrobić aby zapewnić siebie bezpieczeństwo.
 • ochrona zbiorowa zwiększa uczucie bezpieczeństwa osób pracujących na wysokości co skutkuje szybszym tempem pracy.
 • cena siatek bezpieczeństwa jest konkurencyjna w porównaniu do stosowania rusztowań.

Podstawa prawna – norma europejska PN EN 1263

Siatki asekuracyjne są regulowane na podstawie europejskiej normy PN EN 1263. Ww. norma określa zarówno wymaganie dotyczące ich produkcji oraz certyfikowanie (cześć 1) jak i jego prawidłowy montaż (część 2). Zgodnie z normą PN-EN 1263-2 siatki bezpieczeństwa można stosować w czterech układach. Układ to siatki asekuracyjne wraz z kompletem elementów składowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, ze względu na sposób wykorzystania, w normie PN EN 1263-2 wymienione są następujące typy siatki asekuracyjnych:

Siatki bezpieczeństwa typu S: poziome siatki asekuracyjne

Siatki bezpieczeństwa typu S są przeznaczone do ochrony prac przy wykonywaniu robót dachowych, prac na konstrukcjach szkieletowych hal, zabezpieczeniu otworów w stropach budynków oraz budowie mostów i wiaduktów. Element bezpieczeństwa stanowi sama siatka, która posiada linę graniczną o wytrzymałości 30 KN. Za pomocą liny granicznej siatka jest mocowana do konstrukcji przy zastosowaniu linek wiążących o odpowiedniej wytrzymałości.

siatki-bhp-S

Aby spełnić wymagania normy, siatka taka powinna mieć minimalną powierzchnię 35 m2 oraz najmniejszy bok nie krótszy niż 5m. Siatki asekuracyjne powstrzymują upadek do 6 m wysokości. Natomiast, zgodnie z normą PN EN 1263 powinny być one umieszczone jak najwyżej poziomu pracy tak aby minimalizować długość spadania. Należy również przeanalizować tzw. „wolną przestrzeń” pod siatką (ugięcie siatek).

Więcej informacji na temat siatki bezpieczeństwa typu S tutaj.

Siatki bezpieczeństwa typu T: poziome siatki asekuracyjne mocowane do wsporników metalowych

Siatki bezpieczeństwa PN EN 1263 typu T polegają na mocowaniu siatki zabezpieczającej do poziomych wsporników metalowych mocowanych do stropu lub elewacji na niższej kondygnacji. Czyli tam gdzie beton uzyskał już wystarczającą wytrzymałość. Utworzy się w ten sposób taka „konsola” zabezpieczająca pracowników przed upadkiem podczas pracy przy krawędziach budynków. 

siatki-bezpieczenstwa-T

Konieczność nachodzenia na siebie konsoli (obowiązek z normy PN EN 1263) powoduje, iż krawędzie zabezpieczone przez jedną konsolę to 5-5,25 mb. Siatki asekuracyjne typu T są wyposażone w siatkę zabezpieczającą o oczkach 60mm. Można przyszyć do siatki asekuracyjnej typu T siatkę przeciwpyłową tak aby zabezpieczyć dodatkowo przed spadającymi przedmiotami oraz gruzem.

Więcej informacji na temat siatki bezpieczeństwa typu T tutaj.

Siatki asekuracyjne typu V: wsporniki ruchome

Siatki bezpieczeństwa PN EN 1263 typu V spełniają podobne zadania jak siatki typu T. Natomiast, w porównaniu z siatkami typu T, wspornik ruchomy PN EN 1263 typu V stanowi o wiele tańsze rozwiązanie łatwiej do stosowania w skomplikowanych obiektach.

Wspornik ruchomy to bardzo zawansowany system certyfikowany jako siatki bezpieczeństwa typu V. Dzięki możliwości dowolnego ustawienia kąta wspornika, system pozwala stworzyć rodzaj „klatki” na wyższej kondygnacji która zamyka całkowicie strefę niebezpieczeństwa. Jest to odpowiedź AITANA SAFETY na niebezpieczeństwo jakie stanowią „szubienice”. Przy „szubienicy” siatki są oddalone od krawężnika prawie 3 metry co jest powodem wielu wypadków.

siatki-bezpieczenstwa-V

Stosowanie siatki asekuracyjne typu V („szubienicy”) do zabezpieczenia krawędzi stropów budynku budzi wiele kontrowersji. Górny brzeg siatka zabezpieczająca jest oddalona od krawędzi budynku prawie 3 metry co jest powodem wielu wypadków. Z drugiej strony, z powodu wielkości oraz wagi wsporników, jest to bardzo trudny system do montażu oraz przenoszenia do wyższej kondygnacji.

Więcej informacji na temat siatki bezpieczeństwa typu V tutaj.

Siatki bezpieczeństwa typu U: siatki asekuracyjne pionowe

Siatki bezpieczeństwa typu U stanowią najlepsze rozwiązanie w przypadku zabezpieczenia przy budowie wieżowców. Zapewniają one całkowicie zamknięcie obszarów pracy oraz znakomitą wytrzymałość na działania wiatru. Są to jedyne siatki wymienione w normie, które nie tylko zabezpieczają przed upadkiem z wysokości ale przede wszystkim, zapobiegają przed samym spadkiem. Do siatki asekuracyjnej typu U można doszyć siatkę przeciwpyłową. Można doszyć siatkę w całości lub jako krawężnik. Zabezpieczamy wtedy przed spadającymi przedmiotami oraz gruzem.

siatki-asekuracyjne-U-EN1263

Można również stosować tego typu siatki:

Siatki ochronne poza zakresem normy PN EN 1263

Istnieją również na rynku systemy asekuracyjne na podstawie siatek zabezpieczających nie objętych w normie PN EN 1263. Między tego typem systemów wyróżniamy:

System asekuracji krawędzi oraz dachów RAND PLUS certyfikowane PN EN 13374

Jest to opatentowane rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczenia osób pracujących na wysokości podczas montażu:

 • dachach o kacie nachylenia nawet do 60 °
 • dachach hal stalowych
 • mostów oraz wiaduktów

System RAND PLUS został certyfikowany zgodnie z normą PN EN 13374 jako klasa C. System posiada szeroki wachlarz elementów zakotwienia, które pozwalają na jego stosowanie w bardzo skomplikowanych obiektach. Siatki ochronne wraz z wspornikami stalowymi pozwalają zabezpieczyć podczas montażu dachów o kącie nachylenia nawet do 60°.

zabezpieczenie-krawedzi-hal-siatkami

Siatki ochronne RAND MATERIALS – zabezpieczenie przed spadkiem przedmiotów

W wielu sytuacjach występujące zagrożenie to jedynie spadające przedmioty oraz gruz. RAND MATERIALS zapewnia bezpieczeństwo pieszych oraz samochodów, które przejeżdżają pod mostem lub budynków w budowie. Do siatki ochronnej są doszyte siatki przeciwpyłowe. Zabezpieczamy wtedy przed spadkiem przedmiotów dłuższych jak i drobnych.

Jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala unikać niebezpieczeństwa odbicia spadającego przedmiotu. Taka zagrożenia się pojawia przy drewniane konstrukcje oraz konsole stalowe na budowie.

siatki-przeciw-przedmiotow

Końcowe wnioski

Siatki asekuracyjne stanowią najbardziej skuteczne rozwiązanie do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Jako ochrona zbiorowa zapewniają bezpieczeństwo na budowie niezależnie od podejścia osób pracujących na wysokości. W zależności od występującego zagrożenia oraz możliwości zakotwienia do konstrukcji, należy wybrać odpowiedni rodzaj siatek zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Jeżeli chcesz czytać aktualne informacje o zabezpieczeniu krawędzi dachu za pomocą siatki asekuracyjne, przeczytaj nasze wpisy na ten temat tutaj.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp