Ochranné sítě

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Ochranné sítě se ve stavebnictví široce používají již několik let. Výběr vhodného typu záchytnich bezpečnostních sítí závisí na existujícím riziku a možnosti jejich ukotvení ke konstrukci. Stavebnictví je jedním z nejnebezpečnějších odvětví z hlediska počtu smrtelných nehod. Během stavebních prací často dochází k situacím, kdy hrozí vážné ohrožení života lidí pracujících ve výškách.

V této příručce poskytneme velmi podrobnou analýzu záchytne bezpečnostní sítě pro práci ve výškách:

 • ochranné sítě jako opatření kolektivní ochrany (OOP)
 • výhody používání záchytne bezpečnostní sítě
 • evropská norma ČSN EN 1263 – typy záchytnich bezpečnostních sítí
  • záchytne sitě typu S
  • záchytne sitě typu T
  • záchytne sitě typu V
  • záchytne sitě typu U
 • záchytne bezpečnostní sítě mimo rámec normy
  • RAND PLUS – ochrana okrajů ocelových hal
  • RAND MATERIALS – ochranu proti pádu materiálu
  • zajištění výztužných prací

Ochranné sítě jako kolektivní ochranna osob proti padu

Záchytne bezpečnostní sítě jsou nejúčinnějším řešením ochrany před pádem z výšky. Jako pasivní jistící systém vám ochranné sítě umožňují chránit otevřené okraje budov bez nutnosti zásahu pracovníka. Toto je velmi důležité téma, protože vylučuje rozhodnutí zaměstnance chránit se nebo ne. Bezpečnost na staveništi je tak vždy zaručena bez ohledu na přístup zaměstnance.

Směrnice 89/391 / EHS, která stanoví zásady preventivních opatření, upřednostňuje prostředky na ochranu zdraví před osobními ochrannými prostředky (OOPP). V tomto směru směrnice 92/57 / EHS mimo jiné naznačuje použití záchytne bezpečnostních sítí ČSN EN 1263 jako systému ochrany proti hlubokým pádům.

Výhody používání záchytne bezpečnostní sítě

Používání ochrannach sítí má oproti používání osobních ochranných prostředků (OOPP) mnoho výhod. Především:

 • zvyšuje mobilitu lidí pracujících ve výškách. To přímo ovlivňuje zvýšení efektivity práce na staveništi.
 • zvyšuje úroveň bezpečnosti na staveništi. Je zajištěna bezpečná výšková práce bez ohledu na přístup zaměstnance. Při vstupu do nebezpečné zóny nemusí pracovník nic dělat, aby se udržel v bezpečí.
 • kolektivní ochrana zvyšuje pocit bezpečí u lidí pracujících ve výškách, což má za následek rychlejší pracovní tempo.
 • cena ochranných sítí je konkurenceschopná ve srovnání s použitím lešení.

Právní základ – evropská norma PN EN 1263

Ochranné sítě jsou regulovány na základě evropské normy ČSN EN 1263. Výše norma definuje jak požadavky na jejich výrobu a certifikaci (část 1), tak i jejich správnou montáž (část 2) . Podle normy ČSN EN 1263-2 lze záchytne bezpečnostní sítě použít ve čtyřech uspořádáních. Systém se skládá z bezpečnostních sítí se sadou komponent.

S ohledem na výše uvedené jsou v normě ČSN EN 1263-2 uvedeny následující typy bezpečnostních sítí z důvodu způsobu jejich použití:

Záchytne sitě typu S: horizontálné bezpečnostní sítě

Ochranné sítě typu S jsou určené k zajištění při provádění střešních prací, prací na skeletových konstrukcích hal, pro zajištění otvorů ve stropech budov a při stavbě mostů a nadjezdů. Bezpečnostní prvek je samotná síť, která má ohraničující lano o síle 30 KN. Síť je k konstrukci připevněna ohraničujícím lanem pomocí vázacích šňůr přiměřené pevnosti.

zachytne-site-S

Uvědomte si, prosím, že pro splnění požadavků normy ČSN EN 1263-2 musí mít záchytná síť typu S minimální plochu 35 m2 a nejmenší strana musí být delší než 5 m. Záchytne bezpečnostní sítě zabraňují pádům až do výšky 6 m. V souladu s ČSN EN 1263 by však měly být umístěny co nejvyšší na provozní úroveň, aby se minimalizovala délka pádu. Měli byste také analyzovat tzv „Volné místo“ pod sítí (vychýlení sítě).

Více informací o záchytne bezpečnostní síti typu S zde.

Záchytne sitě typu T: horizontálné bezpečnostní sítě připevněné ke kovovým podpěrám

Ochranné sítě typu T spočívá v zavěšení záchytné sítě na vodorovné kovové konzoly upevněné do stropu nebo fasády na nižším patře (tedy v místě, kde je již beton dostatečně pevný). Tak se vytvoří „konzola” chránící pracovníky před pádem během práce u okrajů budov.

zachytne-site-T

Nutnost vzájemného překrývání konzol (povinnost dle normy ČSN EN 1263) způsobuje, že délka okraje chráněného jednou konzolou činí 5–5,25 m. Záchytné bezpečnostní sítě typu T jsou vybavené záchytnou sítí s oky 60mm. Protiprachová síť našitá na sítě chrání rovněž před padajícími předměty a sutí.

Více informací o síti typu T zde.

Záchytne sitě typu V: pohyblivé držáky

Ochranné sítě ČSN EN 1263 typu V plní podobné úkoly jako sítě typu T. Ve srovnání se sítěmi typu T je však pohyblivý konzola typu ČSN EN 1263 V mnohem levnějším řešením, které se snáze používá ve složitých zařízeních.

Pohyblivý konzola je velmi pokročilý systém certifikovaný jako bezpečnostní síť typu V. Díky možnosti libovolného nastavení úhlu konzoly vám systém umožňuje vytvořit v horním patře jakýsi „klec“, který zcela uzavírá nebezpečí pásmo. To je odpověď AITANA SAFETY na nebezpečí, které představuje „šibenice“. S „šibenicí“ jsou sítě umístěny téměř 3 metry od obrubníku, což je příčinou mnoha nehod.

zachytne-site-V

Použití bezpečnostních sítí typu V („šibenice“) k ochraně okrajů stropů budov vzbuzuje mnoho kontroverzí. Horní okraj ochranné sítě je od okraje budovy vzdálen téměř 3 metry, což je příčinou mnoha nehod. Na druhou stranu je to vzhledem k velikosti a váze držáků velmi náročný systém na montáž a přesun do vyššího patra.

Více informací o bezpečnostní síti typu V zde.

Ochranné sítě typu U: vertikální záchytne bezpečnostní sítě

Ochranné sítě typu U jsou nejlepším řešením pro zabezpečení výškových budov. Zajišťují úplné uzavření pracovních prostor a vynikající odolnost proti větru. Jedná se o jediné sítě uvedené ve standardu, které nejen chrání před pádem z výšky, ale především brání samotnému pádu. Protiprachovou síť můžete připevnit k ochranné síti typu U jako celek nebo jako obrubník, čímž ji ochráníte před padajícími předměty a nečistotami.

zachytne-site-U

Můžete také použít tyto typy sítí:

 • připevňuje se na svislé sloupky namontované na okrajích plochých střech nebo střech se sklonem až 45 °
 • na okrajích pracovních úrovní ve výšce
 • na lešení
 • plnění ochranných zabradli

Ochranné sítě mimo rámec normy ČSN EN 1263

Můžeme také najít systémy ochrany proti pádu založené na ochranných sítích, na které se nevztahuje norma ČSN EN 1263. Mezi tyto typy systémů patří:

Systém ochrany střechy RAND PLUS certifikovaný podle ČSN EN 13374

Jedná se o patentované řešení určené k ochraně lidí pracujících ve výškách během montáže:

 • střech s úhlem sklonu až 60°
 • střechy ocelových hal
 • mosty a viadukty

Systém RAND PLUS byl certifikován v souladu s evropskou normou ČSN EN 13374 jako třída C Systém má širokou škálu kotevních prvků, které umožňují jeho použití ve velmi složitých objektech. Ochranné sítě s ocelovými podpěrami umožňují během instalace chránit střechy s úhlem sklonu až 60 °.

ochrana-okraju-ocelovych-hal

Ochranné sítě RAND MATERIALS – Ochranu proti pádu materiálu

V mnoha situacích jsou jediným nebezpečím padající předměty a úlomky. RAND MATERIÁLY zajišťuje bezpečnost chodců a automobilů, které procházejí pod mostem nebo ve stavbách. V ochranné síti jsou všité protiprachové sítě. Tímto způsobem můžeme chránit dlouhé i malé předměty před pádem.

Jedná se o velmi ekonomické řešení, které vám umožní vyhnout se riziku odrazu padajícího předmětu, ke kterému často dochází při použití dřevěných konstrukcí a ocelových konzol na staveništi.

ochrana-proti-padu-materialu

Konečné závěry

Ochranné sítě jsou nejúčinnějším řešením ochrany před pádem z výšky. Jako kolektivní ochrana zajišťují bezpečnost na staveništi bez ohledu na přístup lidí pracujících ve výškách. V závislosti na existujícím riziku a možnosti ukotvení ke konstrukci by měl být zvolen vhodný typ záchytne bezpečnostní sítě před pádem z výšky.

Pokud si chcete přečíst aktuální informace o zajištění okraje střechy ochrannými sítěmi, přečtěte si naše příspěvky na toto téma zde.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp