Systémové střešní zábradlí

Perfektní řešení pro zajištění okraje střechy

Přečtěte si více
Systém MARCELINO

Nejlevnější systém pro zajištění železobetonových prací ve výškách.

Přečtěte si více
RAND MATERIALS

Ochrana proti padajícím předmětům z výšky

Přečtěte si více
Plošiny na střeŝe ČSN 14122

Ochrana přístupu na lehké a kluzké střechy budov nebo průmyslových hal

Přečtěte si více
Previous slide
Next slide

Požární žebříky VECTALADDER

Jeden z nejširších žebříků na trhu zaručuje optimální komfort pro uživatele střechy.

Zajištění světlíků VECTACO®

Je to jediné certifikované řešení v souladu s platnými předpisy

Ochrana proti pádu z mostů

Bezpečnost pro lidi i pro auta, která pod mostem projíždějí.

OCHRANA OKRAJŮ HAL

Při montáži střech vznikají nebezpečné situace, kdy není zajištěn okraj střechy.

AITANA SAFETY - lídr na trhu opatření kolektivní ochrany

Od počátku své činnosti, před více než deseti lety, je AITANA SAFETY předchůdcem používání kolektivních ochranných prostředky pro ochranu proti pády z výšky. Prostředky kolektivní ochrany, jako jsou střešní zábradlí, ochranné sítě nebo střešní plošiny, jsou nejúčinnějším způsobem ochrany okraje střechy. Umožňují nejen vyloučit rozhodnutí zaměstnance chránit se či ne, ale vytvářejí mnohem přívětivější pracovní prostor, což má vliv na lepší mobilitu pracovníků pracujících nad zabezpečeným pracovním prostorem, což má za následek zvýšení efektivity práce. Při vstupu na střechu se zaměstnanec musí soustředit pouze na práci, protože bezpečnost proti pádu z výšky je vždy zajištěna. Jedná se o takzvané pasivní bezpečnostní systémy. Při vstupu do nebezpečné zóny nemusí pracovník nic dělat, aby se udržel v bezpečí.

Na rozdíl od kolektivní ochrany je u osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) kromě dobré vůle zaměstnance chránit se i uživatelská dovednost v aplikaci daného systému. Někdy jde dokonce o použití specializovaného horolezeckého vybavení. Navzdory tomu, že jde často o levnější řešení než kolektivní ochrany, stále více firem upouští od instalace na střechu již ve fázi návrhu, protože představuje vysoké náklady a problémy při provozu budovy. Jedná se například o náklady spojené s nutností provádění školení v používání specializovaných zařízení a každoročních technických prohlídek.

Služby BOZP, projektanti novostaveb a dokonce i Národní inspektorát práce velmi často zapomínají na to, že tzv. osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), jako jsou lankové systémy nebo kotevní body ČSN EN 795, by měly být používány pouze tehdy, když neexistuje možnost uplatnění prostředky kolektivní ochrany. Směrnice 89/391/EHS * dává přednost prostředky kolektivní ochrany před osobními ochrannými prostředky (OOPP).

* Rámcová směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, Úř. Z UE L 183 ze dne 29. června 1989, s. 1 v platném znění d.) vymezuje pravidla preventivního působení i v oblasti ochrany před pády z výšky.

Právní přístup se zdá docela přesvědčivý. Proč bychom měli instalovat lankový systém ČSN EN 795 vyžadující certifikované horolezecké dovednosti od uživatelů střech, když místo nich lze nainstalovat střešní zábradlí, které zajišťují bezpečnost na střeše bez zásahu uživatele.

Při výběru systému ochrany proti pádu byste měli nejprve analyzovat typ souvisejícího rizika. Dále je důležité vzít v úvahu: možnost kotvení systému k nosné konstrukci, omezení související s prováděnými pracemi, certifikaci, dočasnou nebo trvalou ochranu hran atd. Všechny výše uvedené prvky je nutné vzít v úvahu při výběr vhodného systému ochrany proti pádu. Proto v AITANA SAFETY navrhujeme, dodáváme a instalujeme nejnovější řešení ochrany hran proti pádům z výšky individuálně po detailní analýze dané investice. Díky našemu týmu techniků jsme schopni analyzovat daný projekt a následně klientovi navrhnout nejlepší řešení. Disponujeme vlastním inženýrským oddělením, které funguje jako poradenství, umožňující úzký kontakt s klientem. Díky vlastnímu inženýrskému oddělení dokážeme navrhnout i individuální řešení pro zákazníky s neobvyklými požadavky a námi navržená řešení pak otestovat v externích akreditovaných specializovaných laboratořích.

Doporučujeme, abyste si vždy kupovali systémy ochrany proti pádu střechy certifikované nezávislou notifikovanou osobou. Máme tak jistotu, že systém splňuje požadavky normy a jeho vlastnosti byly schváleny nezávislou institucí.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY