Záchytné sitě typu T

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Záchytné sítě typu T jsou ocelové konzoly se sítěmi instalovanými vodorovně kolem okrajů k zajištění. Sítě ČSN EN 1263 typu T jsou využívány jako ochrana proti pádu během práce u okrajů budov, všude tam, kde ještě není možné namontovat zábradlí. Nejčastěji jsou využívány jako ochrana během armovacích prací a při montáži bednění v nejvyšších patrech budovy. Je to drahý systém ochrany proti pádu, ale běžně se používá ve stavebnictví.

Co jsou to záchytné sítě typu T

Bezpečnostní sítě typu T spočívá v zavěšení záchytné sítě na vodorovné kovové konzoly upevněné do stropu nebo fasády na nižším patře. Tedy v místě, kde je již beton dostatečně pevný. Tak se vytvoří „konzola” chránící pracovníky před pádem během práce u okrajů budov.

Při šířce konzol 3 m zachytí síť pád dokonce z výšky 6 m. Ochrana 2 pater zároveň. Nutnost vzájemného překrývání konzol (povinnost dle normy ČSN EN 1263) způsobuje, že délka okraje chráněného jednou konzolou činí 5–5,25 m. I když norma ČSN EN-1263-2 povoluje montáž záchytné sítě typu T ve výšce nejvíce 6 metrů pod úrovní prací, je třeba si uvědomit, že záchytná síť by měla být umístěna co nejblíže pod úrovní prací, aby se minimalizovaly nejen důsledky, ale také výška pádu.

Právní základ – evropská norma PN EN 1263

Záchytný sítě typu T by měly splňovat všechny požadavky normy ČSN EN 1263-1. Zkoušky pevnosti uvedené v normě pro tento typ jisticího systému jsou velmi náročné. Proto doporučujeme, abyste si vždy kupovali bezpečnostní sítě typu T certifikované nezávislým oznámeným subjektem. Tímto způsobem jsme si jisti, že systém splňuje požadavky normy.

Naše záchytné sítě typu T byly certifikovány v souladu s normou ČSN EN 1263-1 společností AIDICO (španělský Institut stavebních technologií). Zkoušky pevnosti bezpečnostní sítě typu T spočívají v hodu ocelovou koulí o hmotnosti 100 kg dvakrát z výšky 7 metrů.

Výhody bezpečnostní sítě typu T s AITANA SAFETY

  • byly navržené tak, aby mohly mnoho let odolávat náročným podmínkám na stavbách. Jsou používány ocelové pozinkované profily o tloušťce 3 mm a ocelový plech o tloušťce od 6 mm do 8 mm. Hmotnost konzoly + kotvení činí 100 kg (vlastní kotvení 9 kg/ks).
  • naše záchytné sítě typu T byly certifikovány v souladu s normou ČSN EN 1263-1 společností AIDICO (španělský Institut stavebních technologií).AIDICO je subjekt certifikovaný Evropskou unií pro provádění zkoušek v oblasti ochranných systémů ve stavebnictví – ENAC 25/C-PR226. Na českém trhu není žádný jiný výrobce, který by provedl zkoušky pevnosti systému T subjektem akreditovaným EU (viz přiložené video týkající se dvou hodů ocelové koule na konzole).
  • bezpečnostní sítě typu T jsou vybavené záchytnou sítí s oky 60mm.Jedná se o mnohem spolehlivější řešení, než jaké používají ostatní výrobci s oky 100 mm. Naše systém typu T byly navržené tak, aby v případě pádu byla část energie absorbována sítí a část upevňovací konstrukcí.
  • systém umožňuje ohnutí konzoly pro usnadnění práce jeřábů nebo jiných zařízení a rychlou montáž a přemístění systému na vyšší patro.

Konečné závěry

Záchytné sítě typu T představují účinnou ochranu proti pádu z okrajů budov, všude tam, kde ještě není možné namontovat zábradlí. Jedná se o druh ocelové konzoly se sítěmi namontovanými na úrovni kolem okrajů, které je třeba zajistit. Jeho použití je velmi závislé na tvaru budovy. Stejně jako v případě sítě typu V se používají hlavně k ochraně výztuže a bednění na horních podlažích během provozu. Navzdory skutečnosti, že se jedná o velmi drahý bezpečnostní systém, jsou široce používány ve stavebnictví v české republice.

Pokud si chcete přečíst více o bezpečnostních sítích ČSN EN 1263 a sítích mimo rámec normy, přečtěte si našeho průvodce.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY