Mobilní kotevní bod

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Mobilní kotevní bod EN 795 slouží jako přenosný kotvící bod pro použití na ploché střeše s dostatečnou nosností. Je to ideální řešení na střechách bez možnosti trvalé instalace kotevních bodů nebo tam, kde potřebujeme pouze dočasný systém ochrany proti pádu po dobu prací vyžadujících ochranu proti pádu. Můžete nainstalovat mobilní kotevní bod EN 795 na jednom místě a poté jej přesunout na jiné místo. Mobilní kotvící bod je certifikována v souladu s požadavky ČSN EN 795: 2012 jako třída E.

Jak funguje mobilní kotevní bod EN 795

Princip činnosti je položit jej na zem, aniž by byl připevněn k trvalé konstrukci. Tímto způsobem vytvoříme kotvící bod, ke kterému se uživatelé střechy mohou připojit pomocí OOPP. Mobilní kotevní bod EN 795 je určena k zabezpečení až dvou uživatelů současně. Lze jej použít na ploché střechy s odpovídající nosností (cca 450 kg / m2) se sklonem až 5 stupňů. Střecha by měla mít parapety nebo podpěru s minimální výškou 150 mm.

Mobilní kotevní bod se skládá z:

  • tělesa zařízení provedeného z nerezové oceli s kotevním bodem namontovaným ve výrobě
  • 16 betonových desek o hmotnosti 27,5 kg, 50x50x5 cm

Mobilní kotvící bod EN 795 lze použít také k vytvoření „lankového systému“ podle PN EN 795 třída C. Je užitečná na střechách, kde nelze manipulovat se střešní krytinou.

Výhody mobilní kotvící bod EN 795 E

  • snadná a rychlá montáž
  • malé rozměry zařízení
  • možnost přenosu do jiné nebezpečné oblasti
  • žádný zásah do střešní krytiny
  • velmi konkurenceschopná cena
  • navrženo pro dva uživatele současně

Právní základ – norma ČSN EN 795 třída E

Mobilní kotevní bod STONEKIT byla certifikována v souladu s normou PN EN 795: 2012 třída E nezávislou notifikovanou osobou TUV AUSTRIA Services GmbH. Má značku CE, která potvrzuje soulad s požadavky směrnice o OOPP.

Podle platných předpisů by zaměstnanci pracující ve výškách, kde není instalováno zábradlí nebo jiná kolektivní ochranná opatření, měli používat osobní ochranné prostředky. Pokud nebudou instalovány systémy ochrany proti pádu na místech, kde hrozí pád z výšky, může to mít za následek individuální odpovědnost.

Konečné závěry

Mobilní kotevní bod STONEKIT je dokonalým řešením jako dočasný systém ochrany proti pádu po dobu prací vyžadujících ochranu proti pádu. Na střechách bez možnosti trvalé instalace kotevních bodů můžeme vytvořit i lankový systém ČSN EN 795 C. Je to jeden z mála přenosných kotevních bodů, který umožňuje zabezpečit až dva uživatele současně. Malá velikost zařízení a snadná montáž umožňují rychlý přenos do jiné nebezpečné oblasti. Mobilní kotvící bod STONEKIT je certifikována v souladu s požadavky ČSN EN 795: 2012 jako třída E.

Pokud se chcete dozvědět více o záchytných systémech certifikovaných podle ČSN EN 795, přečtěte si prosím našeho průvodce.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY