Ochrana okrajů ocelových hal

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Ochrana okrajů ocelových hal pomocí systému RAND PLUS je zvlášť navržené řešení určené k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách během montáže střech s úhlem sklonu až 60°. Při instalaci střechy vznikají nebezpečné situace v důsledku pádu z výšky. Hrana často není zajištěna. Ocelové konzoly pro upevnění záchytných bezpečnostních sítí k nosníku nebo vazníkům ocelové konstrukce vytvářejí určitý druh „klece”, která zabraňuje pádu pracovníků. Je to velmi ekonomický systém ve srovnání s jinými systémy dostupnými na trhu.

Jaká je ochrana okrajů ocelových hal s RAND PLUS

Systém RAND PLUS chrání hrany ocelových hal. Ocelové konzoly pro upevnění záchytných bezpečnostních sítí k nosníku nebo vazníkům ocelové konstrukce vytvářejí určitý druh „klece”, která zabraňuje pádu pracovníků. Je to druh zábradlí se sítěmi, které lze neagresivním způsobem připevnit k sloupům nebo k nosníku (i dřevěnému). RAND PLUS má širokou škálu kotevních prvků přizpůsobených potřebám a typu přijímací konstrukce.

Systém RAND PLUS se skládá z:

 • ukotvení systému k nosné konstrukci: Nabízíme rovněž široký sortiment kotvení umožňujících zajištění ochrany pro všechny typ střechy: ocelové, betonové ale i dřevěné konstrukce.
 • díky zvlášť navržené polohovací kazetě můžeme libovolně nastavit úhel konzoly v závislosti na typ střechy nebo potřeb na stavbě (příjezd jeřábů). Nastavení úhlu konzoly blízko horního okraje zabraňuje pádu pracovníků, protože vytváříme určitý druh „klece”.
 • stavitelných ocelových konzol pro připevnění bezpečnostní sítě
 • záchytné sítě splňují požadavky evropské normy ČSN EN 1263 s oky 100mm.Protiprachová síť přišitá k záchytné síti ČSN EN 1263 chrání rovněž před padajícími předměty a sutí.
 • pásy s vysokou pevností zabraňující vzniku mezery mezi spodním okrajem záchytné sítě a okrajem mostu nebo nadjezdu. Pás má ocelovou sponu pro seřízení napnutí pásu. Díky této jednoduché pomůcce máme jistotu, že záchytná síť bude celou dobu řádně napnutá.

Právní základ – evropská norma ČSN EN 13374 třída C

Ochrana okrajů ocelových hal – RAND PLUS byl certifikován v souladu s evropskou normou ČSN EN 13374 jako třída C subjektem certifikovaným Evropskou unií k provádění zkoušek v oblasti bezpečnostních systémů ve stavebnictví – ENAC 25/C-PR226 – AIDICO (Institut stavební technologie ve Španělsku). Pokud jde o pevnost systému, je možné shlédnout video (viz video vpravo) týkající se provedených zkoušek na shodu s normou ČSN EN 13374. Zkoušky pevnosti uvedené v normě pro tento typ jisticího systému jsou velmi náročné. Proto doporučujeme, abyste si vždy kupovali tyto typy systémů certifikované nezávislým oznámeným subjektem. Tímto způsobem jsme si jisti, že systém splňuje požadavky normy.

AIDICO je subjekt certifikovaný Evropskou unií pro provádění zkoušek v oblasti ochranných systémů ve stavebnictví – ENAC 25/C-PR226.

Výhody systému ochrana okrajů ocelových hal RAND PLUS

 • na rozdíl od kovového zábradlí vám ochrana okrajů ocelových hal pomocí bezpečnostní sítě umožní zcela uzavřít pracovní prostor a chránit nejen před pádem lidí, ale také před pádem předmětů nebo nástrojů
 • komponenty systému jsou vyrobeny z pozinkované oceli, což zaručí mnohaleté používání na staveništi
 • velmi jednoduchá montaż (viz video výše)
 • vynikající multifunkčnost systému. Stejný kotevní prvek lze použít v ocelových i betonových konstrukcích. K přizpůsobení systému různým objektům stačí koupit levný kotevní prvek
 • kolektivní ochrana zajišťuje nejvyšší úroveň bezpečnosti a zvyšuje efektivitu práce
 • ve srovnání s jinými jistícími systémy velmi levné řešení
 • certifikované ukotvení s vysokopevnostními popruhy umožňuje zabezpečení systému bez narušení nosné konstrukce

Konečné závěry

Ochrana okrajů ocelových hal pomocí systému RAND PLUS je zvlášť navržené řešení určené k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách během montáže střech s úhlem sklonu až 60°. Pomocí držáků s bezpečnostními sítěmi vytvoříme jakousi „klec“, která zabrání pádu pracovníků. Díky široké škále kotev můžeme systém používat na nejrůznějších objektech. Tento systém je ve srovnání s jinými systémy ochrany proti pádu velmi ekonomický.

Pokud si chcete přečíst více o bezpečnostních sítích ČSN EN 1263 a sítích mimo rámec normy, přečtěte si našeho průvodce.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY