Bezpečnost při svozu odpadu

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Bezpečnost při svozu odpadu pomocí systému SAFE-UP byla ve Španělsku oceněna jako nejlepší osobní ochranný prostředek (OOP) v roce 2019. Je navržen tak, aby zajištění popeláře při stání na stupačce popelářský vůz, zatímco je v pohybu. SAFE-UP je jediné řešení na trhu, které tento typ ohrožení vylučuje. Jedná se o zařízení certifikované v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES a evropskou normou ČSN EN 795 typ A.

Jak funguje bezpečnostní systém při svozu odpadu SAFE-UP

Systém pro zajištění popeláře SAFE-UP se skládá z pneumatického modulu (krabice) a kotvící bod s koulí. Popeláře při stání na stupačce popelářský vůz, zasune kotevní bod koule do pneumatického modulu SAFE-UP před nastartováním kukavozu. Kontakt koule s vypínačem uvnitř modulu ji zvedne o 8 cm kanálem, který zabraňuje spuštění kotvící bod s koulí. Tímto způsobem je uživatel držen modulem a natažen nahoru, aby se v případě pádu jeho nohy nedotýkaly země. Stisknutím červeného tlačítka na modulu SAFE-UP dojde k sestupu koulí, čímž se uvolní uživatel systému.

Informační panel instalovaný v kabině popelářského vozu poskytuje řidiči v reálném čase informace o situaci popeláře při stání na stupačce. Když popelář vloží kotvící bod s koulí do modulu, v kabině se zobrazí zelený signál. Na druhou stranu, když uživatel opustí z stupačku, například v důsledku pádu, bude do kabiny vyslán červený signál a okamžitě bude aktivován akustický alarm.

Proč zajištění popeláře

Obzvláště nebezpečná je práce operátorů svozu odpadů. Provádí se často za velmi obtížných povětrnostních podmínek (led, sníh, déšť atd.). To zvyšuje riziko pádu nebo uklouznutí popeláře z stupačku, když je kukavozu v pohybu. Další příčinou nehod je nedostatečná komunikace mezi řidičem a operátorů svozu odpadů přepravovanou na stupačce popelářského vozu.

Výhody bezpečnostní systém při svozu odpadu SAFE-UP

  • Aktuální informace pro řidiče o situaci operátorůsvozu odpadů přepravovanou na stupačce kukavozu.
  • Velmi jednoduchá obsluhasystém pro zajištění popeláře.
  • Zařízení je odolné vůči velmi obtížným podmínkám použití: voda, prach, špína atd. Většina komponent systému je vyrobena z nerezové oceli AISI-304.
  • Jediné řešení na trhu pro bezpečnost při svozu.

Právní základ – bezpečnost při svozu odpadu

Systém pro zajištění popeláře SAFE-UP je certifikován CE jako bezpečnostní komponenta podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Kotvící bod s koulí (spojovací prvek systému) je certifikováno podle ČSN EN 795: 2012 jako třída A. K dokončení systému potřebujeme pouze karabinu ČSN EN 362: 2005 a bezpečnostní postroj certifikovaný podle ČSN EN 361: 2002, vybaven předním hákem.

Konečné závěry

Patentovaný systém SAFE-UP je jedinečným řešením pro zajištění popeláře přepravovanou na stupačce kukavozu. Riziko uklouznutí z stupačku, když je popelářský vůz v pohybu, představuje při tomto druhu práce velmi velké riziko. Jednoduchá obsluha SAFE-UP vám umožňuje provádět normální provozní režim a přitom zaručit 100% bezpečnost při svozu odpadu. Informační panel v kabině poskytuje řidiči v reálném čase informace o situaci operátorů svozu odpadů přepravovanou na stupačce popelářského vozu.

Pokud se chcete dozvědět více o záchytných systémech certifikovaných podle ČSN EN 795, přečtěte si prosím našeho průvodce.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY