Skládací střešní zábradlí

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Skládací střešní zábradlí jsou k dispozici ve všech modelech systémového zábradlí VECTACO®. Sklopný střešní zabrany jsou užitečná, když potřebujete zachovat estetiku budovy nebo když je skládací zábradlí nutné pro určité práce. Stejně jako u ostatních našich střešních zábradlí nevyžaduje skládací zábradlí každoroční údržbu ani školení pro uživatele střechy. Jedná se o kolektivní ochranné opatření. Proto vylučujeme rozhodnutí zaměstnance pracujícího na střeše chránit se nebo ne.

Použití skládací střešní zábradlí VECTACO®

V některých situacích může být nutné nainstalovat sklopný střešní zabrany po částech nebo nakonec. Například zachovat estetiku budovy nakloněním zábradlí po použití tak, aby zmizelo z vnějšího pohledu na budovu, nebo někdy, když je nutné zábradlí pro nějakou práci složit. 12 metrů dlouhý modul může sklopit pouze jedna osoba, což zajišťuje rychlé zajištění střechy během zásahu.

Uzamykací systém s pružinovou rukojetí umožňuje nastavit zábradlí do 3 poloh:

  • Sklopná polohakdyž na střeše nepracuje žádný pracovník. Zábradlí zabrany je téměř v zemi.
  • Mezipolohakterá zvyšuje viditelnost nebezpečné oblasti a snižuje riziko zakopnutí při chůzi na střeše. Zábradlí zůstává zvenčí neviditelné.
  • Zábradlí v přímé poloze zaručuje bezpečnost. Normální výška zabradlí.

Výhody použití sklopný střešní zabrany

  • na rozdíl od lankových systémů má zaměstnavatel 100% důvěru v bezpečnost střechy. Vylučujeme rozhodnutí zaměstnance, zda se má připojit k bezpečnostnímu systému.
  • žádné náklady na údržbu systému ochrany proti pádu. Umožňuje vám ušetřit náklady spojené s provozem budowy.
  • svoboda pohybu na střeše bez omezení počtu zaměstnanců
  • společnosti, které provozují zařízení nebo provádějí práce na střeše, ani zaměstnanci na střeše nepotřebují další kvalifikaci pro práci ve výškách. Skládací střešní zábradlí je považováno za konstrukční prvek stavebního objektu.
  • sklopný střešní zabranyjsou k dispozici na všech našich střešních zábradlích.
  • mohou být použity po částech nebo nakonec k ochraně celého průběhu hrany.
  • velmi snadná a rychlá instalace.

Právní základ – evropská norma ČSN EN 14122-3

Směrnice 89/391 / EHS, která stanoví zásady preventivních opatření, upřednostňuje kolektivní ochranná opatření před prostředky individuální ochrany (OOP). Předpisy jasně stanoví, že lankové systémy a kotevní body ČSN EN 795 by se měly používat pouze v případě, že není možné použít kolektivní ochranná opatření, jako jsou skládací střešní zábradlí VECTACO®.

Sklopný střešní zabrany VECTACO® bylo navrženo v souladu s níže uvedenými bezpečnostními normami: ČSN EN ISO 14122-3 z prosince 2007 týkající se bezpečnosti strojních zařízení – trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – část 3: schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

Konečné závěry

Skládací střešní zábradlí VECTACO® jsou opatření kolektivní ochrany. Díky tomu vylučujeme rozhodnutí zaměstnance, zda se má či nemá zabezpečit k bezpečnostnímu systému. Zábradlí systému nevyžadují ani roční prohlídky, ani školení uživatelů střech. Tímto způsobem vám umožní ušetřit spoustu peněz po celou dobu životnosti stavebního objektu. Sklopný střešní zabrany je v některých situacích velmi užitečné. Skládací zabrany jsou k dispozici ve všech modelech systémového zábradlí VECTACO®.

Díky široké nabídce systémových zábradlí VECTACO®, můžeme našim klientům nabídnout tu nejlepší variantu v závislosti na specifikách projektu. Kontaktujte nás, a my Vám zašleme nabídku na míru dle potřeb projektu.

Pokud se chcete dozvědět více o zajištění střechy střešním zábradlím, přečtěte si našeho průvodce k tomuto tématu.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

PŘĺSTUPNÉ STŘEŠNĺ ZÁBRADLĺ