Kolejnicové systémy ČSN EN 795 typ D

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Kolejnicové systémy ČSN EN 795 typ D jsou profilované vedení, které je trvale připevněno k nosné konstrukci. Vozík klouže po pevném vedení a umožňuje uživateli volně se pohybovat vodorovně a dokonce i svisle (až 1 metr). Je ideálním řešením pro zabezpečení osob pracujících na cisternách, vagonech, tramvajích, letadlech, cisternách, silech atd. a také na nakládacích a vykládacích stanicích.

Jak funguje Kolejnicové systémy ČSN EN 795 typ D

Vozík, který se pohybuje podél profilovaného vedení, tvoří pohyblivý kotevní bod. Uživatel kolejnicové systémy je navíc vybaven příslušným spojovacím a tlumicím subsystémem, který jej spojí s vozíkem systému. Vytvoří tak vynikající ochranu pro zaměstnance, který je nucen neustále měnit místo výkonu práce ve výškách. Systém ochrany proti pádu lze namontovat bokem, nad hlavou nebo na zemi s velkými mezerami mezi upevňovacími body vodicí tyče. Jednotlivé prvky systému ochrany proti pádu zajišťují jeho správný průběh dle potřeb.

Rozložení sil v záchytném zařízení proti pádu je zajištěno velkým množstvím konzol, a to nejen přes koncové nebo mezilehlé body, jako je tomu u lanových systémů nebo kotevních bodů PN 795 A. Kolejnicové systémy Grün MultiRail dokáže absorbovat zatížení až 100 kg, aniž by došlo k deformaci systému.

Kotvící zařizení typu D Grün MultiRail - výhody

rychlá a snadná instalace díky 3m a 6m lištám. Možnost montáže v roztečích až 6m.
vyrobeno z nerezové oceli a eloxovaného hliníku. Jde o řešení odolné vůči nejtěžším povětrnostním podmínkám. Mnoho let používání bez zvláštní údržby.
není potřeba provádět každoroční technickou kontrolu jako u lanových systémů.
až 6 uživatelů systému ochrany proti pádu současně

Právní základ – norma ČSN EN 795

Kolejnicové systémy Grün MultiRail byl testován a certifikován podle evropské normy ČSN EN 795 jako kotevní bod třídy D.

Konečné závěry

Kolejnicové systémy ČSN EN 795 typ D  nevyžadují každoroční technickou kontrolu jako u lanových systémů. Vozík se pohybuje po bezpečnostní zábradlí a umožňuje uživateli volně se pohybovat horizontálně a dokonce i vertikálně až do 1 metru. Grün MultiRail umožňuje ukotvit až 6 uživatelů současně. Systém ochrany proti pádu splňuje požadavky PN EN 795 jako třída D.

Pokud si chcete přečíst více o kotevních bodech certifikovaných PN EN 795, přečtěte si prosím našeho průvodce.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY