Ochrana proti pádu z mostů a nadjezdů

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Ochrana proti pádu z mostů a nadjezdů pomocí záchytné sítě umožňuje zajistit nejen bezpečnost osob pracujících ve výškách, ale také bezpečnost chodců nebo vozidel projíždějících pod mostem nebo nadjezdem. Jako kolektivní ochranné opatření je nejlepším řešením, jak zabránit pádům z výšky. Navíc je to velmi ekonomické řešení. Níže vám představujeme všechny možnosti, které poskytuje systém RAND pro zabezpečení mostů a nadjezdů.

Jaká je ochrana proti pádu z mostů a nadjezdů v systému RAND

Systém RAND je založen na polohovací kazetě připojené ke konstrukci nadjezdu. Nastavení úhlu konzoly blízko horního okraje zabraňuje pádu pracovníků, protože vytváříme určitý druh „klece”. Systém RAND je typem balustrády se síťovinou,  kterou lze k nadjezdů připojit i neagresivním způsobem. To znamená, že není nutné vrtat.

Inovační řešení pro ochranu proti pádu z mostů a nadjezdů se skládá z:

 • ukotvení systému k nosné konstrukci: Nabízíme rovněž široký sortiment kotvení umožňujících zajištění ochrany pro všechny typy mostů a nadjezdů: ocelové, betonové ale i dřevěné konstrukce.
 • díky zvlášť navržené polohovací kazetě můžeme libovolně nastavit úhel konzoly v závislosti na typu mostu nebo potřeb na stavbě (příjezd jeřábů). Nastavení úhlu konzoly blízko horního okraje zabraňuje pádu pracovníků, protože vytváříme určitý druh „klece”.
 • stavitelných ocelových konzol pro připevnění bezpečnostní sítě
 • záchytné sítě splňují požadavky evropské normy ČSN EN 1263 s oky 100mm.Protiprachová síť přišitá k záchytné síti ČSN EN 1263 chrání rovněž před padajícími předměty a sutí.
 • pásy s vysokou pevností zabraňující vzniku mezery mezi spodním okrajem záchytné sítě a okrajem mostu nebo nadjezdu. Pás má ocelovou sponu pro seřízení napnutí pásu. Díky této jednoduché pomůcce máme jistotu, že záchytná síť bude celou dobu řádně napnutá.

Právní základ – evropská norma ČSN EN 13374 třída C

Náš systém ochrany proti pádu z mostů a nadjezdů vyhověl ve všech zkouškách stanovených v normě ČSN EN 13374 třída C v – AIDICO (Institut stavební technologie ve Španělsku). Níže můžete vidět video o zkouškách shody provedených u oznámeného subjektu. Zkoušky pevnosti uvedené v normě pro tento typ jisticího systému jsou velmi náročné. Proto doporučujeme, abyste si vždy kupovali tyto typy systémů certifikované nezávislým oznámeným subjektem. Tímto způsobem jsme si jisti, že daný systém splňuje požadavky normy.

AIDICO je subjekt certifikovaný Evropskou unií pro provádění zkoušek v oblasti ochranných systémů ve stavebnictví – ENAC 25/C-PR226.

Výhody systému ochrana proti pádu z mostů a nadjezdů RAND PLUS

 • na rozdíl od kovového zábradlí vám zabezpečení okrajů mostů a nadjezdů pomocí bezpečnostní sítě umožní zcela uzavřít pracovní prostor a chránit nejen před pádem lidí, ale také před pádem předmětů nebo nástrojů
 • komponenty systému jsou vyrobeny z pozinkované oceli, což zaručí mnohaleté používání na staveništi
 • velmi jednoduchá montaż
 • vynikající multifunkčnost systému. Stejný kotevní prvek lze použít v ocelových i betonových konstrukcích. K přizpůsobení systému různým objektům stačí koupit levný kotevní prvek.
 • kolektivní ochrana zajišťuje nejvyšší úroveň bezpečnosti a zvyšuje efektivitu práce.
 • ve srovnání s jinými jistícími systémy velmi levné řešení
 • certifikované ukotvení s vysokopevnostními popruhy umožňuje zabezpečení systému bez narušení nosné konstrukce

Konečné závěry

Ochrana proti pádu z mostů a nadjezdů pomocí RAND je nejúčinnějším řešením pro zajištění prací na mostech a viaduktech. Díky dvojité bezpečnostní síti můžeme chránit jak lidi pracující ve výškách, tak chodce i automobily, které projíždějí pod nadjezdem. Kromě toho je systém ve srovnání s jinými systémy ochrany proti pádu velmi ekonomický. Díky široké škále ukotvení můžeme systém používat na širokou škálu mostních konstrukcí a nadjezdů.

Pokud si chcete přečíst více o bezpečnostních sítích ČSN EN 1263 a sítích mimo rámec normy, přečtěte si našeho průvodce.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY